Fotografické služby


Spoločnosť
 Portrét, s.r.o. poskytuje fotografické služby a jej zameraním je výlučne školská fotografia,
ako tradícia s cieľom uchovať spomienky zo školských čias na seba, svojich spolužiakov a učiteľov. Jej dlhoročným pôsobením, prácou a serióznym prístupom si vybudovala dôveru na najväčšom počte základných škôl v Slovenskej republike.

Fotografovanie prebieha v rámci dohody o spolupráci so školou ako organizovaná hromadná školská akcia vo vopred dohodnutom a oznámenom termíne a na základe informovaných súhlasov rodiča (zákonného zástupcu žiaka).

Ponuka sa realizuje za týchto podmienok:

  • portrétové kolekcie s doplnkami s každoročnou obmenou sú ponúkané nezáväzne na základe spokojnosti s možnosťou vrátenia

 

  • knižné ročníkové fotoalbumy sú ponúkané na základe záväznej objednávky pre záujemcov, prípadne iným spôsobom nezáväzne

  • knižné fototablá sú ponúkané na základe vopred zaslanej ukážky konkrétnej triedy ako záväzná objednávka pre záujemcov

  • triedne fotografie a kalendáriky tried sú ponúkané na objednaný počet pri fotografovaní ako záväzná objednávka pre záujemcov
  • fotografie kamarátskych skupiniek sú ponúkané automaticky ako záväzná objednávka pre všetkých odfotografovaných záujemcov

  • tričká s potlačou sú ponúkané na základe záväznej objednávky

  • doobjednávky sú ponúkané cez pridelené identifikátory v elektronickom doobjednávacom formulári na základe záväznej objednávky pre záujemcov po zakúpení portrétovej kolekcie

  • ostatné požiadavky sú riešené na základe možností a individuálnej ponuky

Cena je stanovená na základe ponuky pre konkrétny školský rok, ktorá zodpovedá rozsahu a kvalite poskytnutej služby.

Dodacia lehota do školy spravidla cca 3 týždne, vo výnimočných prípadoch v závislosti od rozpracovaných objednávok.

Zabezpečenie fotografií a obrazových údajov proti zneužitiu je realizované prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami.
Vrátené fotografie sú zhromažďované a následne odovzdávané na likvidáciu zmluvnej firme v súlade so zákonom o zneškodňovaní odpadu, prípadne je ich možné na žiadosť rodiča protokolárne skartovať na škole.

Pripomienky, návrhy, požiadavky je snahou spoločnosti v spolupráci so školou ústretovo vyriešiť a zákazníkom vyhovieť s úctou a rešpektom.

Vyššie uvedené informácie majú výlučne informatívny charakter.