Pomôžeme „drobnosťami“

Podporíme Vašu prácu pri vzdelávaní užitočnou propagáciou školy

s možnosťami vyhotovenia:
virtuálna prehliadka školy, triedne alebo portrétové maxi fotkotablo,
fotostolový kalendár, závesný kalendár, kovová magnetka, laminovaný kalendárik, kľúčenka,
fotoalbumová ročenka triednych kolektívov, vizitky pre vedenie školy, atď. …

a samozrejme:
možnosť vyhotovenia  záberov a fotografií  do galérie najlepších žiakov,
ale aj spracovanie vašich fotografií do kroniky, na nástenky z rôznych školských podujatí

a ďalšie fotografické výhody.

 

Bližšie informácie ústretovo poskytne Ing. Igor Kilík – konateľ spoločnosti
tel.: 0905 323 642
e-mail: portret@skolskafotografia.sk

mimo iného:

 • na poskytovanie fotografických služieb máme oprávnenie ako obchodná spoločnosť zapísaná do obchodného registra vedeného na okresnom súde v Banskej Bystrici so živnosťou na fotografické služby
 • sme transparentná spoločnosť s dlhoročnou históriou a serióznym pôsobením po celom Slovensku
 • zo zákona ako povinnosť na našej webovej stránke máme zverejnené obchodné podmienky a reklamačný poriadok
 • zároveň uvádzame aj informácie o ochrane osobných údajov, v súvislosti s ktorou naša spoločnosť má vypracovaný Bezpečnostný projekt
 • na základe týchto podmienok spoločnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov skutočne garantujeme personálnymi a technickými opatreniami
 • na prezentované fotografie máme od rodičov píšomné súhlasy na použitie
 • týmto v spoločnom záujme tieto zákonné náležitosti a povinnosti máme zabezpečené

 

ďalej uvádzame:

 • škole ponúkame prepracovaný a funkčný systém a zodpovedný prístup
 • portrétové fotografovanie nepodmieňujeme odfotografovaním všekých žiakov, ale realizujeme ho so súhlasom rodičov cez informované súhlasy, v ktorých sa každý rodič rohodne sám za seba, bez nátlaku a podľa zákona
 • v informovanom súhlase mimo iného uvádzame cenu, webový odkaz s QR kódom na ukážku s obsahom portrétovej kolekcie a možnosť vrátenia
 • v snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám rodičov máme vytvorený elektronický systém doobjednávania na základe pridelovaných identifikátorov v portrétových kolekciách, ktoré rodičia aktívne využívajú a zároveň nezaťažujú týmto učiteľov
 • mimo iného prvákov fotografujeme so šlabikárom a deviatakov do knižného fototabla
 • a zachytíme školský čas, …