Pomôžeme „drobnosťami“

Podporíme Vašu prácu pri vzdelávaní užitočnou propagáciou školy

s možnosťami vyhotovenia:
virtuálna prehliadka školy, digitalizácia archívnych kinofilmov, triedne alebo portrétové maxi fotkotablo
fotostolový kalendár, závesný kalendár, pohľadnica, kovová magnetka, laminovaný kalendárik, kľúčenka, nálepka s logom školy;
fotoalbumová ročenka triednych kolektívov, vizitky pre vedenie školy, atď. …

a samozrejme:
možnosť vyhotovenia  záberov a fotografií  do galérie najlepších žiakov,
ale aj spracovanie vašich fotografií do kroniky, na nástenky z rôznych školských podujatí

a ďalšie fotografické výhody podľa želania a dohody,
napr. fotografie pre učiteľov – preukážkové, pedagogický a triedny kolektív

 

Bližšie informácie ústretovo poskytne Ing. Igor Kilík – konateľ spoločnosti
tel.: 0905 323 642
e-mail: portret@skolskafotografia.sk

 

dôležité skutočnosti:

 • na podnikanie máme oprávnenie ako obchodná spoločnosť zapísaná do obchodného registra so živnosťou na fotografické služby
 • sme transparentná spoločnosť s dlhoročnou históriou a serióznym pôsobením po celom Slovensku
 • máme solídne hospodárske výsledky, ktorými aktívne prispievame do štátneho rozpočtu
 • zo zákona ako povinnosť máme na našej webovej stránke zverejnené obchodné podmienky a reklamačný poriadok
 • zároveň uvádzame aj informácie o ochrane osobných údajov, v súvislosti s ktorou naša spoločnosť
  má vypracovaný Bezpečnostný projekt
 • na základe týchto podmienok spoločnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov garantujeme personálnymi a technickými opatreniami
 • týmto v spoločnom záujme tieto zákonné náležitosti a povinnosti máme zabezpečené

 

bližšie uvádzame:

 • informácie o nás sú ľahko dostupné a rodičia nás už dlhé roky poznajú, komunikujú s nami elektronicky a telefonicky,
  môžu nás aj navštíviť
 • na prezentované fotografie máme od rodičov písomné súhlasy na použitie

 

a ďalej:

 • s fotografovaním na školách máme dlhoročné skúsenosti
 • vieme zaujať zaujímavou grafikou a dizajnom
 • škole ponúkame prepracovaný funkčný systém, zodpovedný prístup a výhodné podmienky
 • portrétové fotografovanie nepodmieňujeme odfotografovaním všetkých žiakov, ale realizujeme ho so súhlasom rodičov cez informované súhlasy, v ktorých sa každý rodič rozhodne sám za seba, bez nátlaku a podľa zákona
 • v informovanom súhlase mimo iného uvádzame cenu, webový odkaz na ukážku s obsahom portrétovej kolekcie a možnosť vrátenia
 • informované súhlasy zasielame fyzicky v potrebnom množstve žiakov na škole
 • portréty a triedne kolektívy fotografujeme spravidla zvlášť a len po 1x v školskom roku
 • vyučovanie narušujeme minimálne a v prípade potreby to vieme zabezpečiť viacerými fotografmi
 • chýbajúce triedne kolektívy dofotografujeme
 • fotografie balíme po triedach
 • v snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám rodičov prevádzkujeme elektronický systém doobjednávania, a za týmto účelom v portrétových kolekciách jednotlivým žiakom prideľujeme potrebné jedinečné kódy

… a zachytíme školský čas